Wonen bij

Pim Senior

Pim Senior biedt mensen met dementie een thuis, een plek waar zij zo prettig mogelijk kunnen wonen, zich veilig kunnen voelen, zichzelf kunnen zijn en waar naasten hen kunnen bezoeken. Pim Senior is een ruim opgezet, kleinschalig zorgcomplex, waar bewoners met liefde, aandacht en begrip worden begeleid.

Bewoners worden uitgenodigd om deel te nemen aan het leven in de woning en indien mogelijk met het eigen netwerk. Bovendien is er veel aandacht voor beleven en bewegen. Dat kan de bewoner zelfstandig doen of met elkaar. Zo geven we de bewoners de ruimte om zelf keuzes te blijven maken, wij vinden het belangrijk dat bewoners eigen regie behouden. Bij Pim Senior zetten we ons in om naast uw geliefde te blijven staan op zo’n wijze dat hij/zij actief betrokken blijft bij de omgeving.

Het zorgcomplex heeft vier gangen met elk veertien aparte woonruimtes, twee gemeenschappelijke woonkamers met een eigen keuken. Elke woonruimte bestaat uit een zit-/slaapkamer met eigen sanitair. Wij zorgen voor de vloerafwerking, een hoog-laag bed, kledingkast en gordijnen.  Daarnaast kunt u de woonruimte inrichten met eigen meubels.
Door het groene karakter van ons zorgcomplex worden de huiselijkheid en het dorpsgevoel benadrukt. Groen wonen in een uiterst groene omgeving.

Om te kunnen wonen bij Pim Senior is een indicatie vanuit het CIZ (centrum indicatiestelling zorg) nodig. VV 5 beschermd wonen met intensieve dementiezorg. Is dit wat u zoekt voor uzelf of voor uw naaste neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Voor aanmeldingen of meer informatie over de dagbesteding  kunt u contact opnemen met Ilona Beljaars
ilona.beljaars@pimsenior.nl

Dagbesteding

Bij Pim Senior bieden we ook dagbesteding aan voor mensen die momenteel nog in de thuissituatie wonen en graag bij Pim Senior willen komen wonen als het thuis niet meer gaat. Het doel van de dagbesteding is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen indien haalbaar. De speerpunten van de dagbesteding zijn beleven en bewegen.

Bewegen

  • Bewegen: diverse activiteiten om ook lichamelijk zo fit mogelijk te blijven, dit kan bestaan uit wandelen buiten in het dorp of in de binnentuin, bewegen op muziek, stoelyoga.  
  • Geheugenfitness: spellen, praktische activiteiten om het geheugen te blijven trainen.

Beleven

  • Creativiteit: creatieve activiteiten, zoals zingen, muziek luisteren, schilderen, kleien, handwerken.
  • Voeding: samen bezig zijn met eten, bijvoorbeeld in de moestuin werken, groente verbouwen, samen oogsten en bereiden.
  • Sociale interactie: gezellig samen zijn en praten over onderwerpen die de deelnemer interesseren: als activiteit om sociale interactie te stimuleren.
  • Gebruiken van de belevingsruimtes binnen Pim Senior, de nostalgiehoek, bioscoop of het café. Maak hier een eigen beleving van!
  • Klusschuur: samen iets groots knutselen/klussen, in de klusschuur kunnen activiteiten gedaan worden

Deelnemen aan de dagbesteding van Pim Senior kan op basis van WLZ (PGB/MPT) of particulier.

Mantelzorg

Wij vinden het belangrijk dat de familie en naasten betrokken zijn bij de zorg voor de bewoners van Pim Senior.  De betrokkenheid van familie en vrienden zorgt voor verbondenheid op de locatie. Bewoners vinden het geweldig om samen met hun naasten de dag door te brengen. Naasten kennen de gewoonten en wensen van hun dierbare en kunnen daarmee het verschil maken.

Bij Pim Senior zien we de naasten van de bewoners ook in de rol van mantelzorger. Zij zorgen voor begeleiding en vervoer bij bezoek aan zorgverleners buiten Pim Senior. Hierbij kunt u denken aan bezoek aan het ziekenhuis, maar soms ook het ophalen van medicatie in de avonduren en weekenddagen als de apotheek niet kan bezorgen. Of bijvoorbeeld het wegbrengen van urine naar de huisarts. Het uitvoeren van kleine huishoudelijke taken, zoals de aanschaf van verzorgingsproducten, het wisselen van winter- en zomerkleren en het opruimen van de kledingkast, is de taak van familie en naasten.

Medische zorg

Voor de behandeling van medische aard is (net als thuis) de huisarts verantwoordelijk. Wij hebben een overeenkomst met een huisarts van huisartsenpraktijk Tolakker. Zij bieden ruimte voor de bewoners van Pim Senior om zich hier in te schrijven.

Wij vinden het fijn dat de bewoners zich aansluiten bij deze huisarts zodat voor de zorgmedewerkers een duidelijk aanspreekpunt is. Bij de medische zorg is ook een specialist ouderengeneeskunde betrokken. Zij verzorgt samen met de huisarts de artsenvisite. In de avonden, weekenden en nachten doen wij net als in de thuissituatie een beroep op de huisartspost.

Pim Senior werkt samen met praktijk Monné voor ergotherapie en fysiotherapie.
Voor de mondzorg komt Mondzorgplus op locatie. Zowel behandeling door andere disciplines (bv fysiotherapie) en tandheelkunde valt onder de ziektekostenverzekering. Let op, het gaat dan vaak om aanvullende verzekeringen.

Volledig pakket Thuis (VPT)

Het VPT is een alternatief voor zorg met verblijf in een instelling, de reguliere verpleeghuiszorg waar intramuraal zorg wordt geleverd. VPT is bedoeld om scheiden van wonen en zorg en de diversiteit in woonvormen te stimuleren, en daarmee de keuzemogelijkheden voor cliënten te vergroten. De woonvormen variëren van de thuissituatie tot kleine beschermde woonvormen zoals Pim Senior.

Bij Pim Senior huurt u een appartement en Pim Senior levert hierbij de 24-uurs zorg in een beschermde woonvorm. Dit betreft een geclusterde woonvorm en “thuis” woont u dus met 24-uurs zorg. Deze leveringsvorm van zorg noemen we extramuraal.

Het Volledig Pakket Thuis (VPT) dekt de kosten van de diensten zoals hier rechts omschreven, die worden dan ook niet in rekening gebracht.

VPT in de wijk

“Kwalitatief goede zorg en welzijn leveren, in een veilige omgeving met ondersteuning van mantelzorg”

Kwalitatief goede zorg en welzijn leveren in de wijk. Mantelzorgers zijn hierin erg waardevol. Samen zorgen voor naasten, zelf regie houden waar kan met ondersteuning van mantelzorgers en zorg. Samen een stabiel netwerk opbouwen.

Financiering /kosten

Bij Pim Senior is de financiering gescheiden tussen wonen en zorg. U heeft een eigen woonruimte met eigen sanitair en u maakt gebruik van de maatschappelijke ruimtes. Hiervoor betaalt u huur en de servicekosten. De zorg wordt geleverd in een VPT (=volledig pakket thuis). Dit betekent dat u dus eigenlijk “thuis” woont en Pim Senior de zorg biedt in een volledig pakket thuis. Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK, waarvan de hoogte afhankelijk is van uw inkomen en vermogen. In het geval van een VPT betaalt u een lage eigen bijdrage, u ontvangt immers zorg thuis. Het CAK heeft bepaald dat uw eigen bijdrage in 2023 minimaal € 184,00 en maximaal € 966,60 per maand is. De hoogte van uw eigen bijdrage kunt u berekenen op de website van het CAK.

Actuele huurprijs: €908,25   |   Actuele servicekosten: €584,75

Aanmeldingsprocedure

Zorgindicatie

Om te kunnen wonen bij Pim Senior is een zorgindicatie vanuit de wet langdurige zorg nodig (WLZ) nodig. Bij Pim Senior wonen mensen met een VV 5 - beschermd wonen met intensieve dementiezorg. Deze indicatie kan aangevraagd worden via het CIZ (centrum indicatiestelling zorg). U heeft hiervoor een diagnose nodig vanuit de huisarts of de geriater.

Wachtlijst

Als deze indicatie is afgegeven kunt u op de wachtlijst komen. De actuele wachttijd kunt u opvragen bij de zorgbemiddelaar.

Aanvullende gegevens

Als u ingeschreven staat bij Pim Senior vragen wij wat aanvullende gegevens op en gaan we samen kijken of we de zorg die u nodig heeft, kunnen bieden.

De verhuizing

We gaan bij voorkeur eerst thuis op bezoek bij onze toekomstige bewoners. We willen onze bewoners en hun familie namelijk zo goed mogelijk leren kennen. Dan pas volgt de verhuizing. Dit doen we om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Elk appartement is ingericht met een bed en kledingkast en met eigen meubilair in te richten. Op die manier creëren we een thuisgevoel voor de bewoner.

Wat zeggen onze bezoekers.

"Weer echt tijd voor een praatje, kopje thee of een wandeling door het dorp, dat maakt werken bij Pim Senior zo leuk"

- Gerrie

“Ik wordt hier goed verzorgd en ik woon hier graag”

- Bewoner Riet

"Ik voel me altijd welkom en gerustgesteld dat we altijd kunnen komen. We zijn blij dat onze moeder hier gelukkig is en we hoeven ons geen zorgen meer te maken, ze voelt zich veilig en vertrouwd."

- Dochter Mary

"Bij Pim Senior werk ik trots en met plezier, bied persoonlijke zorg en waardeer de aandacht voor elk individu. De kleinschaligheid laat ons snel een band opbouwen. Elke dag is hier een genot!"

- Silvia

"Ik voel me altijd welkom en gerustgesteld dat we altijd kunnen komen. We zijn blij dat onze moeder hier gelukkig is en we hoeven ons geen zorgen meer te maken, ze voelt zich veilig en vertrouwd."

- Dochter Mary

"Mijn moeder Kokkie woont sinds augustus 2021 bij Pim Senior. De lieve mensen, de positieve energie, de vrolijkheid, de muziek, het dansen en het bewegen zorgen ervoor dat zij, maar ook wij als familie, nog heel veel plezier hebben. Ze is niet zomaar een bewoner maar ze is Kokkie. Iedereen bij Pim Senior zorgen voor een prachtige sfeer. Wat een heerlijke plek voor mijn moeder."

- Dochter Ellen

"Weer echt tijd voor een praatje, kopje thee of een wandeling door het dorp, dat maakt werken bij Pim Senior zo leuk"

- Gerrie

“Ik wordt hier goed verzorgd en ik woon hier graag”

- Bewoner Riet